Skip to main content

Table 1 Completeness of death registration at all ages and age under 5 years, by province, China, 2018

From: Measuring the completeness of death registration in 2844 Chinese counties in 2018

ProvinceDeath registration completeness (%), all agesDeath registration completeness (%), under 5 years
Both sexesMaleFemaleBoth sexesMaleFemale
China74.2 (66.2, 80.4)73.6 (65.9, 80.4)75.1 (67.5, 81.2)30.630.730.6
Liaoning94.3 (91.4, 96.5)93.9 (90.7, 95.9)94.0 (90.8, 96.2)59.658.961.0
Jiangsu93.0 (88.7, 95.6)91.5 (87.4, 94.4)93.5 (89.9, 96.0)60.659.362.4
Fujian89.8 (84.4, 93.3)89.5 (84.9, 93.4)89.8 (84.6, 93.1)51.653.349.0
Shanghai89.5 (84.4, 93.8)88.2 (82.8, 92.2)89.6 (84.6, 93.7)69.268.870.0
Guangdong86.7 (80.2, 91.3)85.7 (79.1, 90.1)87.6 (81.6, 92.3)60.761.359.5
Yunnan84.2 (76.1, 90.3)84.4 (75.7, 90.7)82.8 (75.3, 88.6)52.855.749.1
Zhejiang83.4 (76.6, 88.4)82.3 (75.9, 87.5)84.4 (78.2, 89.6)40.740.441.0
Shandong83.1 (76.7, 88.6)82.4 (75.6, 87.9)83.3 (76.5, 88.6)34.934.135.9
Hunan82.9 (76.4, 88.3)82.0 (75.2, 87.1)84.0 (77.5, 89.1)32.632.233.1
Tianjin82.8 (76.2, 87.9)78.5 (71.2, 84.6)87.4 (82.1, 91.2)39.437.542.1
Beijing80.7 (73.0, 87.7)79.5 (72.2, 85.8)82.9 (75.5, 89.0)49.449.150.5
Henan76.8 (67.1, 84.2)75.7 (66.5, 83.3)79.7 (71.7, 86.4)23.522.225.4
Chongqing76.7 (68.9, 83.7)75.9 (67.6, 82.2)76.7 (68.4, 83.5)24.424.025.1
Jilin76.3 (68.1, 82.6)77.6 (69.6, 84.0)75.1 (66.4, 82.2)33.334.731.5
Hubei75.0 (65.6, 82.3)75.2 (67.3, 81.6)74.3 (65.1, 81.2)33.033.831.7
Ningxia74.6 (64.5, 82.4)72.5 (61.5, 81.5)75.8 (67.8, 83.8)48.446.850.7
Guangxi73.6 (65.8, 80.9)77.1 (69.5, 82.8)70.0 (61.5, 76.8)30.232.726.8
Heilongjiang72.4 (63.7, 79.2)72.9 (64.8, 79.6)71.9 (63.0, 79.4)24.723.227.0
Anhui70.3 (61.6, 77.5)71.3 (63.0, 78.4)69.5 (59.8, 77.4)23.125.120.2
Sichuan69.5 (59.6, 77.6)68.9 (59.0, 77.9)67.8 (58.1, 75.9)27.428.326.3
Hebei68.0 (59.1, 75.8)67.9 (59.1, 76.1)70.6 (61.2, 78.3)15.114.815.5
Inner Mongolia66.0 (56.0, 74.4)65.8 (56.1, 74.0)66.5 (57.1, 75.5)28.627.031.2
Shanxi61.6 (52.3, 69.7)59.9 (50.6, 68.7)66.5 (57.6, 74.5)21.420.623.0
Jiangxi60.4 (50.3, 68.4)59.7 (50.3, 67.9)61.2 (52.3, 69.9)24.925.224.4
Qinghai59.7 (48.6, 71.1)58.8 (46.4, 70.2)60.9 (49.8, 70.0)41.843.040.6
Shaanxi57.3 (45.4, 65.4)56.2 (45.6, 67.5)57.4 (47.7, 67.8)15.415.814.8
Gansu43.3 (34.8, 52.3)42.4 (33.3, 51.1)46.7 (37.5, 55.7)16.015.516.8
Hainan41.0 (32.8, 50.2)47.6 (38.2, 57.1)38.1 (29.8, 48.4)17.318.416.2
Guizhou37.1 (27.8, 47.5)39.8 (29.4, 51.6)35.3 (26.6, 44.2)23.424.122.3
Xinjiang30.4 (22.5, 39.9)30.0 (20.8, 39.5)34.8 (25.6, 43.9)19.219.619.1
Tibet15.6 (10.7, 22.8)15.1 (10.5, 21.6)18.8 (13.3, 25.9)15.717.513.6